Categories

  • Subscription
  • Single issues
  • Reports

Reports / Ammoniakvervluchtiging uit kunstmest

Risico van ammoniakvervluchtiging bepaalt keuze van stikstofmeststof

Stikstofhoudende meststoffen verschillen in gevoeligheid voor ammoniakvervluchtiging. Het gevaar voor vervluchtiging is het grootste bij toediening van zwavelzure ammoniak en ureumhoudende meststoffen. Onder ongunstige omstandigheden gaat ook bij kalkammonsalpeter veel stikstof in de vorm van ammoniak verloren.
Afhankelijk van het type meststof en bodemeigenschappen als pH, kalkgehalte en vochtgehalte kunnen verliezen oplopen tot tientallen kilo's stikstof per hectare. Ondanks bemesting volgens het stikstofadvies is een tekort tijdens het groeiseizoen dan niet denkbeeldig. Vanwege de verhoudingsgewijs grote gevoeligheid voor ammoniakvervluchtiging kan ook het prijsvoordeel van ureumhoudende meststoffen verloren gaan. Weersomstandigheden hebben grote invloed op het proces van ammoniakvervluchtiging.

In het rapport Ammoniakvervluchtiging uit kunstmest zetten drie bemestingdeskundigen de verschillen tussen stikstofmeststoffen uiteen. Het digitale rapport (PDF) vervangt de eerder verschenen papieren uitgave en geeft aanwijzingen voor een juiste meststoffenkeuze. 
Attachments:
Price details:
Price per copy:
€ 35,00
Quantity: Order
Relevant products