Categories

  • Subscription
  • Single issues
  • Reports

Reports / Silicium in gras

Grassen hebben baat bij silicium

Grasachtigen hebben baat bij silicium. De voedingsstof verstevigt de celwanden, zorgt voor een steilere bladstand, beperkt de kans op legeren en draagt bij aan de bescherming tegen insecten, schimmels en allerlei vormen van stress. Het nut van de voedingsstof komt vooral tot uiting onder ongunstige groeiomstandigheden. Er zijn bovendien aanwijzingen dat siliciumbemesting tot een hogere zaadopbrengst kan leiden.
De voordelen van silicium zijn van belang voor de zaadteelt, maar kunnen ook van pas komen bij de productie van graszoden, de verzorging van gazons en het beheer van recreatiegrasvelden. Ook voor de teelt van siergrassen kan bemesting met silicium zinvol zijn, temeer daar teeltsubstraten vaak weinig van deze voedingsstof bevatten. Over het nut van siliciumtoediening op grasland bestaat nog onvoldoende duidelijkheid.

De bureaustudie Silicium in gras ontsluit de beschikbare literatuur over effecten van silicium op gras. Waar nodig is de informatie aangevuld met resultaten uit onderzoek met granen. Het digitale rapport (PDF) is begin november 2006 gepubliceerd. 

 

Attachments:
Price details:
Price per copy:
€ 105,00
Quantity: Order
Relevant products